You have a complaint against an EU institution or body?

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019

Predmet preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2019

Preglednost in odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov)

151

26,9 %

Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in časovni okviri)

123

22,0 %

Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev)

111

19,8 %

Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravica do izjave)

74

13,2 %

Dobro upravljanje težav v zvezi z osebjem

73

13,0 %

Zaposlovanje

69

12,3 %

Spoštovanje temeljnih pravic

47

8,4 %

Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU)

36

6,4 %

Etičnost

15

2,7 %

Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU

12

2,1 %

Drugo

18

3,2 %

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več predmetov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.