You have a complaint against an EU institution or body?

Teme strateškega dela v letu 2019

Teme strateškega dela v letu 2019

Strateške preiskave

· Preglednost pripravljalnih teles Euroskupine

· Pojav vrtljivih vrat v Evropski komisiji

· Obravnava invalidov v skupnem sistemu zdravstvenega zavarovanja EU

· Evropska agencija za zdravila in dejavnosti pred predložitvijo vlog za dovoljenja za zdravila

Strateške pobude (prošnje za pojasnila, ne formalne preiskave)

· Učinkoviti pritožbeni mehanizmi za evropske strukturne in investicijske sklade v državah članicah EU

· Preglednost pogajanj o brexitu

· Preglednost pri lobiranju in register EU za preglednost

· Postopek ocenjevanja tveganja v zvezi z živili v EU – preglednost in trajnost

· Preglednost sestankov predsednika Evropskega sveta z zastopniki interesov

· Izboljšanje evropske državljanske pobude

· Pojav vrtljivih vrat v institucijah, organih in agencijah EU

· Vključevanje invalidnih otrok v evropske šole

· Pravice zaposlenih v službah EU, ki postanejo starši s pomočjo nadomestnega materinstva, do dopusta