You have a complaint against an EU institution or body?

Pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2019 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe, ter posredovane pritožbe

Pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2019 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe, ter posredovane pritožbe (skupaj 862)

SOLVIT

18

2 %

Nacionalne uprave in druge organizacije

384

45 %

Evropska komisija

55

6 %

Član Evropske mreže varuhov človekovih pravic

374

43 %

Nacionalni ali regionalni varuh človekovih pravic ali podoben organ

321

37 %

Odbor Evropskega parlamenta za peticije

53

6 %

Druge institucije, organi ali agencije EU

31

4 %