You have a complaint against an EU institution or body?

Tema preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018

Tema preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2018

Preglednost/odgovornost (npr. dostop do informacij in dokumentov)

134

24,6 %

Kultura storitev (npr. prijaznost do državljanov, jeziki in časovni okviri)

108

19,8 %

Ustrezna uporaba diskrecijske pravice (tudi v postopkih za ugotavljanje kršitev)

88

16,1 %

Spoštovanje postopkovnih pravic (npr. pravica do izjave)

76

13,9 %

Zaposlovanje

63

11,6 %

Dobro upravljanje težav v zvezi z osebjem EU

50

9,2 %

Spoštovanje temeljnih pravic

40

7,3 %

Dobro finančno poslovodenje (npr. pri javnih razpisih, nepovratnih sredstvih in oddaji javnih naročil EU)

40

7,3 %

Drugo

36

6,6 %

Etičnost

10

1,8 %

Sodelovanje javnosti pri odločanju v EU

5

0,9 %

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskavo, ki se je nanašala na dva ali več pritožbenih razlogov. Seštevek vseh deležev je zato večji od 100 %.