You have a complaint against an EU institution or body?

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017

Trajanje preiskav v zadevah, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2017 (povprečno trajanje manj kot 9 mesecev)
32% Zadeve, zaključene v manj kot 3 mesecih
48% Zadeve, zaključene v 3 do 12 mesecih
5% Zadeve, zaključene v 12 do 18 mesecih
15% Zadeve, zaključene po več kot 18 mesecih[1]
  [1] V nekaterih zapletenih zadevah je potrebnih več krogov posvetovanj s pritožnikom in zadevno institucijo; pričakuje se, da bodo nove izvedbene določbe skrajšale trajanje preiskav.