You have a complaint against an EU institution or body?

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2017, po državah

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2017, po državah
Država Število pritožb Število sproženih preiskav
Španija 410 40
Nemčija 234 55
Poljska 144 5
Belgija 134 73
Francija 124 29
Italija 123 41
Združeno kraljestvo 122 19
Bolgarija 82 11
Portugalska 78 8
Romunija 78 14
Irska 60 19
Nizozemska 58 21
Grčija 49 14
Avstrija 41 9
Finska 41 9
Češka republika 33 7
Madžarska 33 10
Hrvaška 29 3
Slovenija 28 1
Luksemburg 24 11
Švedska 22 4
Slovaška 17 1
Ciper 15 1
Litva 15 2
Malta 11 2
Danska 10 1
Latvija 10 2
Estonija 8 2
Druge države 161 18
Ni znano 22 1