You have a complaint against an EU institution or body?

Pritožbe, posredovane drugim institucijam in organom; pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2017 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe (skupaj 1 148)

Pritožbe, posredovane drugim institucijam in organom; pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2017 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe (skupaj 1 148)
Član evropske mreže varuhov človekovih pravic, od tega: 624 54,3 %
     
Nacionalni ali regionalni varuh človekovih pravic ali podoben organ 566 49,3 %
Odbor Evropskega parlamenta za peticije 58 5,0 %
Evropska komisija 72 6,3 %
Druge institucije in organi 452 39,4 %
Opomba: seštevek teh deležev je večji od 100 %, ker je v nekaterih primerih varuhinja človekovih pravic pritožniku zagotovila več nasvetov.