You have a complaint against an EU institution or body?

Pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2020 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe, ter posredovane pritožbe

Pritožniki, ki jim je evropska varuhinja človekovih pravic v letu 2020 svetovala, naj se obrnejo na druge institucije in organe, ter posredovane pritožbe (skupaj 849)
Nacionalne uprave in druge organizacije 322 38 %
Član Evropske mreže varuhov človekovih pravic 395 46 %
Nacionalni ali regionalni varuh človekovih pravic ali podoben organ 359 42 %
Odbor Evropskega parlamenta za peticije 36 4 %
Evropska komisija 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Druge institucije, organi ali agencije EU 23 3 %