You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2020

Rezultati preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila leta 2020

Brez ugotovljenih nepravilnosti

187

47,5 %

Zadeve, ki jih rešila institucija sama, dosežene rešitve ali delne rešitve

174

44,2 %

Nadaljnja preiskava ni upravičena

31

7,9 %

Ugotovljene nepravilnosti, dogovor ali delni dogovor o priporočilih

6

1,5 %

Drugo

4

1 %

Opomba: v nekaterih primerih je evropska varuhinja človekovih pravic zaključila preiskave iz dveh ali več razlogov. Zato je seštevek vseh deležev večji od 100 %.