You have a complaint against an EU institution or body?

Preiskave, ki jih je leta 2020 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije

Preiskave, ki jih je leta 2020 izvedel urad evropskega varuha človekovih pravic, so se nanašale na naslednje institucije
Preiskave na podlagi pritožb    
210 Evropska komisija 56,8 %
30 Evropski urad za izbor osebja 8,1 %
14 Evropska služba za zunanje delovanje 3,8 %
12 Evropski urad za boj proti goljufijam 3,2 %
11 Evropski parlament 3 %
9 Europeiska centralbanken 2,4 %
9 Evropska investicijska banka 2,4 %
34 Agencije EU 9,2 %
41 Drugo 11,1 %