You have a complaint against an EU institution or body?

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2020, po državah

Porazdelitev evidentiranih pritožb in preiskav, ki jih je evropska varuhinja človekovih pravic sprožila leta 2020, po državah
Država Število evidentiranih pritožb Število sproženih preiskav
Španija 379 21
Nemčija 228 54
Belgija 162 78
Poljska 158 8
Združeno kraljestvo 122 32
Francija 105 24
Portugalska 80 5
Italija 78 19
Romunija 64 6
Grčija 57 18
Nizozemska 55 15
Irska 55 14
Švedska 50 4
Madžarska 48 3
Avstrija 40 11
Finska 34 5
Hrvaška 32 3
Bolgarija 32 2
Češka 29 5
Danska 25 7
Slovaška 23 1
Ciper 21 1
Luksemburg 21 10
Slovenija 13 3
Malta 10 2
Latvija 7 2
Litva 6 3
Estonija 3 1
Druge države 156 8
Ni znano 14 0
Skupaj 2 107 365