You have a complaint against an EU institution or body?

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2019

Trvanie vyšetrovania prípadov, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2019 (v priemere menej ako 7 mesiacov)

243

43,4 %

prípady uzatvorené v rámci
3 mesiacov

208

37,1 %

prípady uzatvorené v rámci
3 až 12 mesiacov

52

9,3 %

prípady uzatvorené v rámci
12 až 18 mesiacov

57

10,2 %

prípady uzatvorené v rámci
viac ako 18 mesiacov[1]

 

[1] Niektoré zložité prípady si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a s príslušnou inštitúciou.