You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2019

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2019

Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup

316

56,4 %

Vyriešené inštitúciou, dosiahnuté riešenia, čiastočné dosiahnuté riešenia

187

33,0 %

Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené

30

5,4 %

Zistený nesprávny úradný postup, dohodnuté alebo čiastočne dohodnuté odporúčanie

29

5,0 %

Iné

5

0,9 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.