You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2019

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2019
Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup 316 56,4 %
Vyriešené inštitúciou, dosiahnuté riešenia, čiastočné dosiahnuté riešenia 187 33,0 %
Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené 30 5,4 %
Zistený nesprávny úradný postup, dohodnuté alebo čiastočne dohodnuté odporúčanie 29 5,0 %
Iné 5 0,9 %
Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.