You have a complaint against an EU institution or body?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2019

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2019

862

poskytnutých rád alebo postúpení prípadu inému orgánu na riešenie sťažností

39,2 %

883

odoslaných odpovedí s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo

40,1 %

456

začatých vyšetrovaní

20,7 %