You have a complaint against an EU institution or body?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2019 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2019 sa týkali týchto inštitúcií

Európska komisia

274

59,7 %

Európsky úrad pre výber pracovníkov

44

9,6 %

Európsky parlament

21

4,6 %

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

17

3,7 %

Európsky úrad pre boj proti podvodom

9

2,0 %

Európska investičná banka

7

1,5 %

Agentúry EÚ

33

7,2 %

Iné

54

11,8 %

Poznámka: Vyšetrovanie z vlastného podnetu OI/1/2019/MIG sa viedlo voči dvom inštitúciám. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.