You have a complaint against an EU institution or body?

Témy strategickej práce v roku 2019

Témy strategickej práce v roku 2019

Strategické vyšetrovania

· Transparentnosť prípravných orgánov Euroskupiny

· Jav otáčavých dverí v Európskej komisii

· Zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia EÚ

· Európska agentúra pre lieky a „aktivity pred predložením“ žiadosti o povolenie lieku

Strategické iniciatívy (žiadosti o vysvetlenie, neformálne vyšetrovania)

· Účinné mechanizmy na vybavovanie sťažností v členských štátoch EÚ týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov

· Transparentnosť rokovaní o brexite

· Transparentnosť lobizmu a register transparentnosti EÚ

· Postup posudzovania rizika EÚ pre potraviny – transparentnosť a udržateľnosť

· Transparentnosť stretnutí predsedu Európskej rady so zástupcami záujmových skupín

· Zlepšovanie iniciatívy Európskych občanov

· Jav otáčavých dverí v inštitúciách, orgánoch a agentúrach EÚ

· Inklúzia detí so zdravotným postihnutím na Európskych školách

· Právo na rodičovskú dovolenku pre zamestnancov EÚ, ktorí sa stanú rodičmi prostredníctvom donosenia dieťaťa náhradnou matkou