You have a complaint against an EU institution or body?

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2019 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2019 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány (spolu 862)

Sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT)

18

2 %

Národné administratívy a iné organizácie

384

45 %

Európska komisia

55

6%

Člen európskej siete ombudsmanov

374

43 %

Národný alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán

321

37 %

Výbor pre petície Európskeho parlamentu

53

6 %

Iné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ

31

4%