You have a complaint against an EU institution or body?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností v roku 2018

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností v roku 2018

1 016

Poskytnuté poradenstvo alebo prípad postúpený inému orgánu na riešenie sťažností

46,6 %

682

Odoslané odpovede s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo

31,3 %

482

Začatie vyšetrovania

22,1 %