You have a complaint against an EU institution or body?

Problematika vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2018

Problematika vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2018

Transparentnosť/zodpovednosť (napr. prístup k informáciám a dokumentom)

134

24,6 %

Kultúra služieb (napr. orientovanosť na občanov, jazyky a včasnosť)

108

19,8 %

Správne uplatňovanie voľného uváženia (vrátane konaní o porušení povinnosti)

88

16,1 %

Dodržiavanie procesných práv (napr. práva na vypočutie)

76

13,9 %

Nábor

63

11,6 %

Dobré riadenie otázok ľudských zdrojov EÚ

50

9,2 %

Rešpektovanie základných práv

40

7,3 %

Riadne finančné hospodárenie (napr. týkajúce sa tendrov EÚ, grantov a zmlúv)

40

7,3 %

Iné

36

6,6 %

Etika

10

1,8 %

Účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ

5

0,9 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvoma alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.