You have a complaint against an EU institution or body?

Trvanie vyšetrovania vecí, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2017

Trvanie vyšetrovania vecí, ktoré európska ombudsmanka uzatvorila v roku 2017 (v priemere menej ako 9 mesiacov)
32 % vecí uzatvorených do 3 mesiacov
48 % vecí uzatvorených od 3 do 12 mesiacov
5 % vecí uzatvorených od 12 do 18 mesiacov
15 % vecí uzatvorených po viac ako 18 mesiacoch[1]
  [1] Niektoré zložité veci si vyžadujú niekoľko kôl konzultácií so sťažovateľom a príslušnou inštitúciou. Od nových vykonávacích opatrení sa očakáva skrátenie vyšetrovaní.