You have a complaint against an EU institution or body?

Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou

Vývoj počtu vyšetrovaní uskutočnených európskou ombudsmankou
Rok Začaté vyšetrovania Uzavreté vyšetrovania
2003 253 180
2004 351 251
2005 343 312
2006 267 250
2007 309 351
2008 296 355
2009 339 318
2010 335 326
2011 396 318
2012 465 390
2013 350 461
2014 342 400
2015 261 277
2016 245 291
2017 447 363
Poznámka: Nárast počtu šetrení v roku 2017 je čiastočne dôsledkom nárastu počtu sťažností a čiastočne dôsledkom nových vykonávacích ustanovení.