You have a complaint against an EU institution or body?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2017

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe sťažností prijatých v roku 2017
1 148 Poskytnuté poradenstvo alebo vec postúpená inému orgánu na riešenie sťažností 52,8 %
595 Odoslané odpovede s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo 27,3 %
370 Začatých vyšetrovaní 17 %
63 Rozhodnutie o prípustnosti 2,9 %