You have a complaint against an EU institution or body?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2017 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2017 sa týkali týchto inštitúcií
256 Európska komisia 57,3 %
34 Európsky úrad pre výber pracovníkov 7,6 %
22 Európsky parlament 4,9 %
17 Európska služba pre vonkajšiu činnosť 3,8 %
16 Európsky úrad pre boj proti podvodom 3,6 %
35 Agentúry EÚ 7,8 %
67 Iné 15,0 %