You have a complaint against an EU institution or body?

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2017

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2017
Krajina Počet sťažností Počet začatých vyšetrovaní
Španielsko 410 40
Nemecko 234 55
Poľsko 144 5
Belgicko 134 73
Francúzsko 124 29
Taliansko 123 41
Spojené kráľovstvo 122 19
Bulharsko 82 11
Portugalsko 78 8
Rumunsko 78 14
Írsko 60 19
Holandsko 58 21
Grécko 49 14
Rakúsko 41 9
Fínsko 41 9
Česká republika 33 7
Maďarsko 33 10
Chorvátsko 29 3
Slovinsko 28 1
Luxembursko 24 11
Švédsko 22 4
Slovensko 17 1
Cyprus 15 1
Litva 15 2
Malta 11 2
Dánsko 10 1
Lotyšsko 10 2
Estónsko 8 2
Iné krajiny 161 18
Neznáme 22 1