You have a complaint against an EU institution or body?

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány v roku 2017 (1 148 spolu)

Sťažnosti postúpené iným inštitúciám a orgánom; odporúčania európskej ombudsmanky poskytnuté sťažovateľom, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány v roku 2017 (1 148 spolu)
Člen európskej siete ombudsmanov, z toho: 624 54,3 %
     
Národný alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán 566 49,3 %
Výbor pre petície Európskeho parlamentu 58 5,0 %
Európska komisia 72 6,3 %
Iné inštitúcie a orgány 452 39,4 %
Poznámka: V niektorých prípadoch poskytla ombudsmanka sťažovateľovi viac ako jeden druh poradenstva, preto súčet uvedených percentuálnych hodnôt presahuje 100 %.