You have a complaint against an EU institution or body?

Európsky ombudsman a vy - Aký je postup

KTO sa môže obrátiť na európskeho ombudsmana?

Občania, mimovládne organizácie, združenia, obchodné spoločnosti, univerzity, novinári, atď.
 • so sťažnosťami týkajúcimi sa inštitúcie, úradu alebo agentúry EÚ;
 • tí, ktorí sa už snažili vyriešiť problém s príslušným orgánom EÚ;
 • ak záležitosť nie je staršia ako dva roky;
 • ak vo veci neprebieha iné právne konanie.

Ombudsman môže pomôcť S

 • nespravodlivým zaobchádzaním zo strany orgánov EÚ;
 • problémami súvisiacimi so zadávaním verejných zákaziek EÚ/zmluvami;
 • omeškanými platbami z fondov EÚ;
 • odmietnutím prístupu k dokumentom;
 • omeškaniami v komunikácií s orgánmi EÚ;
 • nezverejneným alebo nezákonným lobizmom.

ČO môže európsky ombudsman urobiť?

 • preskúmať vašu sťažnosť na orgán EÚ;
 • pomôcť nájsť spravodlivé riešenie vášho problému;
 • vydať odporúčania orgánom EÚ;
 • preskúmať dokumenty EÚ.

AKO kontaktovať ombudsmana?

 • ombudsmana môžete kontaktovať v 24 oficiálnych jazykoch EÚ.
 • vyplnením jednoduchého formulára sťažnosti.