You have a complaint against an EU institution or body?

Európsky ombudsman - Naše strategické ciele

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Našou stratégiou je spájať tri vzájomne sa podporujúce ciele.

Naším cieľom je dosiahnuť relevantnosť v rámci EÚ a pre naše zainteresované strany, naším cieľom je zabezpečiť zviditeľnenie ombudsmana a jeho úradu na podporu nášho poslania, naším cieľom je uplatňovať skutočný a pozitívny vplyv na administratívu EÚ.

Tieto ciele vychádzajú z interného cieľa, ktorým je efektívnosť.