You have a complaint against an EU institution or body?

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2021 uzavrela

Predmet vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka v roku 2021 uzavrela

Transparentnosť/zodpovednosť (napr. prístup k informáciám a dokumentom)

89

29 %

Kultúra služieb

80

26 %

Správne uplatňovanie voľného uváženia (vrátane konaní o porušení povinnosti)

56

18 %

Dodržiavanie procesných práv

37

12 %

Rešpektovanie základných práv

34

11 %

Nábor

31

10 %

Dobré riadenie otázok ľudských zdrojov

27

9 %

Iné

12

4 %

Riadne finančné hospodárenie

11

4 %

Účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ

4

1,3 %

Etika

3

1 %

Oznamovanie nekalých praktík

1

0,3 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka uzavrela vyšetrovanie s dvomi alebo viacerými predmetmi vyšetrovania. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.