You have a complaint against an EU institution or body?

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2020 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány

Sťažnosti, v prípade ktorých európska ombudsmanka v roku 2020 vydala odporúčanie, aby sa obrátili na iné inštitúcie a orgány (spolu 849)
Národné administratívy a iné organizácie 322 38 %
Člen európskej siete ombudsmanov 395 46 %
Národný alebo regionálny ombudsman alebo podobný orgán 359 42 %
Výbor pre petície Európskeho parlamentu 36 4 %
Európska komisia 85 10 %
Sieť na riešenie problémov na vnútornom trhu (SOLVIT) 24 3 %
Iné inštitúcie, orgány a agentúry EÚ 23 3 %