You have a complaint against an EU institution or body?

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2020

Výsledky vyšetrovaní, ktoré európska ombudsmanka uzavrela v roku 2020

Nezistil sa žiadny nesprávny úradný postup

187

47,5 %

Vyriešené inštitúciou, dosiahnuté riešenia, čiastočné dosiahnuté riešenia

174

44,2 %

Ďalšie vyšetrovania nie sú opodstatnené

31

7,9 %

Zistený nesprávny úradný postup, dohodnuté alebo čiastočne dohodnuté odporúčanie

6

1,5 %

Iné

4

1 %

Poznámka: V niektorých prípadoch ombudsmanka vyšetrovania uzavrela na základe dvoch alebo viacerých dôvodov. Uvedené percentuálne údaje preto spolu presahujú 100 %.