You have a complaint against an EU institution or body?

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2020

Opatrenia, ktoré prijala európska ombudsmanka na základe nových sťažností riešených v roku 2020

849

poskytnutých rád alebo postúpení prípadu inému orgánu na riešenie sťažností

39,5 %

934

odoslaných odpovedí s informáciou pre sťažovateľa, že nie je možné poskytnúť ďalšie poradenstvo

43,5 %

365

začatých vyšetrovaní

17 %