You have a complaint against an EU institution or body?

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2020 sa týkali týchto inštitúcií

Vyšetrovania uskutočnené európskou ombudsmankou v roku 2020 sa týkali týchto inštitúcií
Vyšetrovania, ktoré sa začali na základe sťažnosti    
210 Európska komisia 56,8 %
30 Európsky úrad pre výber pracovníkov 8,1 %
14 Európska služba pre vonkajšiu činnosť 3,8 %
12 Európsky úrad pre boj proti podvodom 3,2 %
11 Európsky parlament 3 %
9 Európska centrálna banka 2,4 %
9 Európska investičná banka 2,4 %
34 Agentúry EÚ 9,2 %
41 Iné 11,1 %