You have a complaint against an EU institution or body?

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2020

Krajina pôvodu zaznamenaných sťažností a vyšetrovaní, ktoré otvorila európska ombudsmanka v roku 2020
Krajina Počet evidovaných sťažností Počet začatých vyšetrovaní
Španielsko 379 21
Nemecko 228 54
Belgicko 162 78
Poľsko 158 8
Spojené kráľovstvo 122 32
Francúzsko 105 24
Portugalsko 80 5
Taliansko 78 19
Rumunsko 64 6
Grécko 57 18
Holandsko 55 15
Írsko 55 14
Švédsko 50 4
Maďarsko 48 3
Rakúsko 40 11
Fínsko 34 5
Chorvátsko 32 3
Bulharsko 32 2
Česká republika 29 5
Dánsko 25 7
Slovensko 23 1
Cyprus 21 1
Luxembursko 21 10
Slovinsko 13 3
Malta 10 2
Lotyšsko 7 2
Litva 6 3
Estónsko 3 1
Iné krajiny 156 8
Neznáme 14 0
Spolu 2 107 365