You have a complaint against an EU institution or body?

Recomandări, plângeri și anchete în 2020

Recomandări, plângeri și anchete în 2020
20 302 Persoane ajutate
16 892 Recomandări oferite prin intermediul ghidului interactiv de pe site-ul Ombudsmanului
2 148 Plângeri noi gestionate
1 262 Solicitări de informații la care serviciile Ombudsmanului au oferit un răspuns
370 Anchete deschise
365 Anchete deschise în urma unor plângeri
5 Anchete deschise din proprie inițiativă
394 Anchete închise
392 Anchete închise dintre cele deschise în urma unor plângeri
2 Anchete închise dintre cele deschise din proprie inițiativă