You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019
Nu s-a constatat administrare defectuoasă 316 56,4 %
Soluționare de către instituție, găsire de soluții, găsire de soluții parțiale 187 33,0 %
Nu se justifică investigații suplimentare 30 5,4 %
S-a constatat administrare defectuoasă; recomandare aprobată sau parțial aprobată 29 5,0 %
Altele 5 0,9 %
Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care aveau ca obiect două sau mai multe probleme. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.