You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2019

Nu s-a constatat administrare defectuoasă

316

56,4 %

Soluționare de către instituție, găsire de soluții, găsire de soluții parțiale

187

33,0 %

Nu se justifică investigații suplimentare

30

5,4 %

S-a constatat administrare defectuoasă; recomandare aprobată sau parțial aprobată

29

5,0 %

Altele

5

0,9 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care aveau ca obiect două sau mai multe probleme. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.