You have a complaint against an EU institution or body?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2019

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2019

862

Recomandări oferite reclamantului sau caz înaintat altui organ însărcinat cu examinarea plângerilor

39,2 %

883

Răspuns prin care reclamantul a fost informat că nu i se pot oferi recomandări suplimentare

40,1 %

456

Anchetă deschisă

20,7 %