You have a complaint against an EU institution or body?

Temele activității strategice din 2019

Temele activității strategice din 2019

Anchete strategice

· Transparența organelor pregătitoare ale Eurogrupului

· „Ușile turnante” în cadrul Comisiei Europene

· Tratamentul acordat persoanelor cu handicap în cadrul Sistemului comun de asigurări de sănătate al UE

· Agenția Europeană pentru Medicamente și „activitățile anterioare depunerii cererii” de autorizare a medicamentelor

Inițiative strategice (cereri de clarificare, nu anchete formale)

· Mecanismele eficace de tratare a plângerilor privind fondurile structurale și de investiții europene în statele membre ale UE

· Transparența negocierilor privind Brexitul

· Transparența activităților de lobby și registrul de transparență al UE

· Procedura UE de evaluare a riscului pentru alimente – transparență și sustenabilitate

· Transparența întâlnirilor dintre președintele Consiliului European și reprezentanții de interese

· Îmbunătățirea inițiativei cetățenești europene

· Problema „ușilor turnante” în cadrul instituțiilor, al organelor și al agențiilor UE

· Includerea copiilor cu handicap în școlile europene

Dreptul la concediu al membrilor personalului UE care devin părinți prin mamă surogat