You have a complaint against an EU institution or body?

Reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organe în 2019 și reclamații transferate

Reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organe în 2019 și reclamații transferate (862 în total)

Către SOLVIT

18

2 %

Administrațiilor naționale și altor organizații

384

45 %

Comisiei Europene

55

6 %

Unui membru al Rețelei europene a mediatorilor

374

43 %

Unui mediator național sau regional sau unui organ similar

321

37 %

Comisiei pentru petiții a Parlamentului European

53

6 %

Altor instituții, organe sau agenții ale UE

31

4 %