You have a complaint against an EU institution or body?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2018

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2018

1 016

Recomandări oferite reclamantului sau caz înaintat altui organ însărcinat cu examinarea plângerilor

46,6 %

682

Răspunsuri prin care reclamanții sunt informați că nu li se pot oferi recomandări suplimentare

31,3 %

482

Anchetă deschisă

22,1 %