You have a complaint against an EU institution or body?

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2018

Tema anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2018

Transparență/asumare a răspunderii (de exemplu, accesul la informații și la documente)

134

24,6 %

Cultura serviciului (de exemplu, accesibilitatea pentru cetățeni, limbile folosite și promptitudinea)

108

19,8 %

Utilizarea corespunzătoare a puterii discreționare (inclusiv în procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor)

88

16,1 %

Respectarea drepturilor procedurale (de exemplu, dreptul de a fi ascultat)

76

13,9 %

Recrutarea

63

11,6 %

Buna gestionare a aspectelor legate de personalul UE

50

9,2 %

Respectarea drepturilor fundamentale

40

7,3 %

Buna gestiune financiară (de exemplu, în privința licitațiilor, a granturilor și a contractelor la nivelul UE)

40

7,3 %

Altele

36

6,6 %

Etica

10

1,8 %

Participarea cetățenilor la procesul de decizie al UE

5

0,9 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care au avut ca obiect mai multe aspecte. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.