You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2017
Finalizată de instituție, s-a ajuns la o soluție sau s-a ajuns parțial la o soluție 166 45,7 %
Nu s-a constatat administrare defectuoasă 164 45,2 %
Nu se justifică investigații suplimentare 27 7,4 %
S-a constatat administrare defectuoasă 24 6,6 %
Altele 11 3,0 %
Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchetele având două sau mai multe motive. De aceea, totalul procentelor de mai sus depășește 100 %.