You have a complaint against an EU institution or body?

Număr de plângeri primite în perioada 2003-2017 care nu au intrat în sfera de competență a Ombudsmanului European

Număr de plângeri primite în perioada 2003-2017 care nu au intrat în sfera de competență a Ombudsmanului European

2003

1 768

2004

2 729

2005

2 673

2006

2 768

2007

2 401

2008

2 544

2009

2 392

2010

1 983

2011

1 846

2012

1 720

2013

1 665

2014

1 427

2015

1 239

2016

1 169

2017

1 430