You have a complaint against an EU institution or body?

Reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organe în 2020 și reclamații transferate

Reclamanți îndrumați de Ombudsmanul European către alte instituții și organe în 2020 și reclamații transferate (849 în total)
Administrațiilor naționale și altor organizații 322 38 %
Unui membru al Rețelei europene a mediatorilor 395 46 %
Unui mediator național sau regional sau unui organ similar 359 42 %
Comisiei pentru petiții a Parlamentului European 36 4 %
Comisiei Europene 85 10 %
Către SOLVIT 24 3 %
Altor instituții, organe sau agenții ale UE 23 3 %