You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2020

Rezultatele anchetelor închise de Ombudsmanul European în 2020

Nu s-a constatat administrare defectuoasă

187

47,5 %

Soluționare de către instituție, găsire de soluții, găsire de soluții parțiale

174

44,2 %

Nu se justifică investigații suplimentare

31

7,9 %

S-a constatat administrare defectuoasă; recomandare aprobată sau parțial aprobată

6

1,5 %

Altele

4

1 %

Notă: În unele cazuri, Ombudsmanul a închis anchete care aveau ca obiect două sau mai multe probleme. De aceea, totalul procentajelor de mai sus depășește 100 %.