You have a complaint against an EU institution or body?

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2020

Acțiunile întreprinse de Ombudsmanul European în urma noilor plângeri tratate în 2020

849

Recomandări oferite reclamantului sau caz înaintat altui organ însărcinat cu examinarea plângerilor

39,5 %

934

Răspuns prin care reclamantul a fost informat că nu i se pot oferi recomandări suplimentare

43,5 %

365

Anchetă deschisă

17 %