You have a complaint against an EU institution or body?

Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r.


Długość trwania postępowania w sprawach zamkniętych przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. (średnio krócej niż 7 miesięcy)

243

43,4%

Sprawy zamknięte w ciągu

3 miesięcy

208

37,1%

Sprawy zamknięte w ciągu

3–12 miesięcy

52

9,3%

Sprawy zamknięte w ciągu

12–18 miesięcy

57

10,2%

Sprawy zamknięte w ciągu

ponad 18 miesięcy[1]

 

[1] Niektóre skomplikowane sprawy wymagają przeprowadzenia kilku rund konsultacji ze stroną skarżącą i zainteresowaną instytucją.