You have a complaint against an EU institution or body?

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. dotyczyły następujących instytucji

Postępowania wyjaśniające prowadzone przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w 2019 r. dotyczyły następujących instytucji

   

Komisja Europejska

274

59,7%

Europejski Urząd Doboru Kadr

44

9,6%

Parlament Europejski

21

4,6%

Europejska Służba Działań Zewnętrznych

17

3,7%

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

9

2,0%

Europejski Bank Inwestycyjny

7

1,5%

Agencje UE

33

7,2%

Inne

54

11,8%

Uwaga: Postępowanie wyjaśniające z własnej inicjatywy OI/1/2019/MIG prowadzono przeciwko dwóm instytucjom. Z tego względu suma danych wyrażonych w procentach przekracza 100%.