You have a complaint against an EU institution or body?

Działania strategiczne w 2019 r.

Działania strategiczne w 2019 r.

Strategiczne postępowania wyjaśniające

· Przejrzystość organów przygotowawczych Eurogrupy

· Zjawisko „drzwi obrotowych” w Komisji Europejskiej

· Traktowanie osób niepełnosprawnych w ramach unijnego wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego

· Działania Europejskiej Agencji Leków, w tym przed składaniem przez firmy wniosków o zezwolenie

Inicjatywy strategiczne (wnioski o wyjaśnienia, a nie formalne postępowania wyjaśniające)

· Skuteczne mechanizmy rozpatrywania skarg w państwach członkowskich UE dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych

· Przejrzystość negocjacji w sprawie brexitu

· Przejrzystość lobbingu i unijny rejestr służący przejrzystości

· Unijna procedura oceny ryzyka dotycząca żywności – przejrzystość i zrównoważony charakter

· Przejrzystość spotkań przewodniczącego Rady Europejskiej z przedstawicielami grup interesu

· Udoskonalenie europejskiej inicjatywy obywatelskiej

· Zjawisko „drzwi obrotowych” w instytucjach, organach i agencjach UE

· Integracja dzieci niepełnosprawnych w ramach szkół europejskich

Prawa urlopowe pracowników UE, którzy stają się rodzicami w drodze macierzyństwa zastępczego