You have a complaint against an EU institution or body?

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2019 r.

 

Porady, skargi i postępowania wyjaśniające w 2019 r.

19 619

Osoby, które uzyskały pomoc

16 045

Porady przekazane za pośrednictwem Interaktywnego przewodnika na stronie internetowej Rzecznika

2 201

Nowe rozpatrzone skargi

1 373

Prośby o udzielenie informacji, na które odpowiedziały służby Rzecznika Praw Obywatelskich

458

Otwarte postępowania wyjaśniające

456

Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg

2

Otwarte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy

560

Postępowania wyjaśniające zamknięte

552

Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte na podstawie skarg

8

Zamknięte postępowania wyjaśniające wszczęte z własnej inicjatywy