You have a complaint against an EU institution or body?

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na nowe skargi rozpatrzone w 2018 r.

Działania podjęte przez Europejską Rzecznik Praw Obywatelskich w odpowiedzi na nowe skargi rozpatrzone w 2018 r.

Udzielenie porady lub skierowanie sprawy do innego organu rozpatrującego skargi

46,6 %

 

Skarżący został poinformowany o
niemożności udzielenia porady

31,3 %

 

Otwarto dochodzenie

22,1 %